Site Rengi

Kocdag.net

Ana Sözleşme Örnekleri

ana sözleşme örnekleri

Ana Sözleşme Örnekleri

AĞIZ   VE  DİŞ  SAĞLIĞI

1-  Ağız ve   diş sağlığı konusunda   tüm sağlık hizmetleri  verir  , ağız  hastalıkları   tedavisi,      komple veya tek , tek  diş yapımı  , çekimi , röntgeni , protez ,  teşhis  ve diğer  diş bakımı ile ilgili  işleri yapmak.

2- Diş    sağlığı   ve bakımı  ile  diş yapımı konusunda  faaliyetlerini  sürdürmek için   şirkette

ücretli olarak diş hekimi  ve  diş  teknisyeni    ile diğer   sağlık personelini  hekimi ve diş      teknisyeni  ile  diğer sağlık personelini   çalıştırmak , sorumlu  diş hekimi istihdam etmek.

3- Diş laboratuarı   olarak faaliyet  gösterip ,  bilumum diş laboratuarı    hizmetlerini  vermek.

4- Diş  bakımı  ve  tedavisi  konusunda   özel  şahıs ve  tüzel kişi ve  kuruluşlarda  çalışan personelin  peryodik  ve   devamlı    diş bakımları  konusunda  sözleşmeler  yapmak ve hizmet  vermek.

5- Şirket  diş hekimliği   hizmetleri  ile ilgili olarak  gerekli  makamlardan izin   almak  koşulu ile tedavi  merkezleri  ,   klinikler  açar.

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ
a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve
ihracatını yapmak.
b. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım satımı, ihracat ve ithalatı ile
pazarlamasını yapmak.
c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü şifalı bitkilerin alımı, satımı, pazarlaması ve
dağıtımını yapmak.
d. Her nevi çekirdek, çiğ kahvenin, granül kahvenin, kakao ve kahve kremalarının, her
nevi çayın ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak.
e. Çekirdek kahvenin makinelerde kavrulma işlemlerinin yapılması, kavrulmuş kahvelerin
değirmenlerde çekilmesi ve toz haline getirilmesi, ambalajlanması.
AYAKKABI
a. Her türlü kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları, botları, çizmeleri, terlikleri ve benzeri
mamulleri üretmek, ürettirmek, alıp satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bu
amaçla yurt içinde ve yurt dışında sınai ve ticari tesisler kurmak.
b. Her nevi ayakkabı, terlik yapımında kullanılan poliüretan, PVC taban ve kalıplarının
imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.
c. Her türlü kadın ve erkek çantası, cüzdanı, portföyü ve kemerinin üretimi, pazarlaması,
ithalatı ve ihracatını yapmak.
d. Her nevi ayakkabı tabanı, kösele, lastik, plastik, kauçuk ve ayakkabılarda kullanılan
her çeşit astarlık ber, astarlık deri yapıştırıcılar, aksesuar, toka, bağ vb. fort, bombe,
tela gibi malzemeler ökçeler, ökçe kalıpları, vardelaların imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili
ticareti yapmak.
BAHÇE KÜLTÜRLERİ
a. Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri
yetiştirmek.
b. Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak.
c. Toprak alım ve satımını yapmak.
d. Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak,
yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını
yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak,
yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek.
BAYINDIRLIK MÜTEAHHİTLERİ
a. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire,
müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu,
demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım,
havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak.
b. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi
bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir.
c. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi,
bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve
alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve
işletilmesi işlerini yapmak.
BİLGİSAYAR, BÜRO MAKİNELERİ VE KIRTASİYE
a. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini,
tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm
bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri
servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü
hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı
yapmak.
b. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici,
iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek
parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.
c. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data
şebekeleri ile irtibatını sağlamak.
d. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada
bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.
e. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini
sağlamak.
f. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması,
imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin
parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol
edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı
mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı.
g. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım
imal ve montajını yapmak.
h. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik
bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi
teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.
i. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları
hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek.
j. Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli
faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi,
yazar kasa, yazıcı ve benzeri gibi mekanik elektronik büro malzemelerinin alımı, satımı,
kiralanması, tamir ve servis bakım işçiliğini yapmak. k. Her derecede okulların ihtiyacı
olan okul malzemelerini imal etmek, satmak, bayiliğini yapmak.
l. Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu,
mürekkep, şeffaf bant, koli bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem,
raptiye, defter, cep ve not defterleri ve bilumum kırtasiye malzemelerinin alım satımı,
ithali ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
BİLUMUM İPLİK
a. Her türlü endüstriyel dikiş ve sanayi iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını
yapmak.
b. Her türlü pamuk ipliği ile tabii suni ve sentetik elyaftan mamul ve bunların karışımından
meydana gelen ipliklerin, polyester suni ipek ipliklerin, yün ipliklerin, boyalı ipliklerin
üretimi, bükümü, apresi, kasarı, empirmesi; çile, dantel yumağı, ağ ipliği üretimi bu
ipliklerin sarılacağı ağaç, plastik veya karton masura, bobin ve makara imalatı, alımı,
satımı, ithalatı ve ihracatı.
BİLUMUM KARA VE DENİZ MOTORLARI
a. Kara, su ve deniz motorları, elektrik motorları, su pompaları ve bunlara ait yedek parça
ve teferruatı ithalini , ihracını ve dahilini ticaretini yapmak.
b. Yerli ve yabancı gemi, tanker, şilep, koster, denizaltı, motor, tekne ve ticari amaçlı
tüm deniz yük ve insan taşıtlarının mekanik elektrik, elektronik, elektromekanik ve
bilumum teknik bakımlarını gerçekleştirmek için tersaneler, tamirhaneler, atölyeler,
kızak ve çekek yerleri, kuru ve sabit havuzlar kurmak. Bu araçların her türlü ikmali,
donatılması, yük ve lömbo işlerini yapmak.
c. Gemi acenteliği işleri, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapmak ve
yaptırmak.
d. Yatçılık işleri yapmak, yat yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek.
BOYAHANE, ELBİSE TEMİZLEYİCİLERİ VE ÇAMAŞIRHANELER
a. Her nevi tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, her nevi kumaş örme iplik elyaf her
türlü iç ve dış giyim mamul ve ham maddelerinin boyanması, yıkanması ve baskı
işlemlerinin yapılması ve fason işçiliğinin dışarıya yaptırılması.
b. Her türlü elbise, çamaşır, perde, halı, çarşaf, yorgan, masa örtüsü ve tekstil ürünlerinin
kuru temizleme, yıkama, taşlama, boyama, ütüleme ve kolalanmasını yapmak.
c. Her cins giyim eşyalarına ait yakaların pres, ütü işçiliğini yapmak, yaptırmak, fason
ütüsünü yapmak, bunlara ait elyaf ve tamamlayıcı maddelerin kesimini, kalıplarını ve
pres işlerini yapmak.
d. Her türlü kuru temizleme, her nevi ütü ve paketleme işleri yapmak.
e. Her türlü boya, apre, kasarlama, ütü, emprime tesislerinin kurulması ve işletilmesi.
f. Her türlü giyim eşyasının ilik, düğme işini yapmak ve yaptırmak.
g. Kuru temizleme ve yıkama işlerinin yapılabilmesi için kuru temizleme ve yıkama
fabrikaları kurulması, kurdurulması, montajının yaptırılması.
CAM – AYNA
a. Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu,
renkli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın imalatı, alımı,
satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme
işlerini yapmak.
CANLI HAYVAN
a. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her
türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.
b. Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.
c. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme
tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları,saç kurutma makinesi alım satım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve
işletmek.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI

 1. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli, gazlı fırınlar, mikrodalga fırınlar, şofben, gaz ve katı yakıt sobaları, elektrikli halojen sobalar, elektrikli radyatör, klima cihazları, vantilatörler, elektrikli süpürgeler, halı yıkayıcıları, su arıtma cihazları ve filtreleri, termoslar, hava temizleyicileri, portatif ve sair soğutucular, saç kurutucuları (fön), çelik tencere ve düdüklü tencere, çatal, bıçak, kaşık takımı ve çaydanlık ve diğer her türlü makine, cihaz ve aletlerin ithali, ihracı, ve dahili ticaretini yapmak.
 2. Mutfak robotları, mixerler, su ısıtıcıları, meyve sıkacakları, ütüler, tost makineleri, ekmek kızartıcıları, plastik, ahşap, metal ve porselenden ısıya dayanıklı ve dayanıksız camdan ve seramekten mamül bilimum mutfak eşyaları ve diğer her türlü mutfak ve ev aletlerinin ve gereçlerinin ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
 • Her türlü görüntülü ve görüntüsüz haberleşme ve güvenlik sistemleri, sesli ve ışıklı alarm cihazları, görüntülü ve görüntüsüz telefonlar, cep telefonları, radyo, teyp, TV, müzik seti, video, audio, teyp, dvd ve video bantlarının ithali, ihracı ve dahili ticaretin yapmak.
 • Daktilolar, hesap makineleri, fotokopi makineleri, faks makineleri, bilgisayar, bilgisayar sistemleri ve diğer her türlü büro makineleri ile bunlara ait her türlü kırtasiye malzemeleri ve yedek parçalarının ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
 • Her türlü mobilya, hazır mutfak, banyo ürünleri ve aksesuarları, aydınlatma araç ve gereçleri aksesuarlarının ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticareti ile pazarlamasını yapmak.


DEMİR – ÇELİK
a. Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç,
külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat,
ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı,
satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak.
DEMİR HIRDAVAT
a. Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını
satımını yapmaktır.
b. Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamul cıvata,
somun, gijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini
yapmak.
c. Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, imalatını yapmak. Bu ürünlerin
tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını
yapmak.
d. Her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar,
kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara
kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler,
vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve
taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler,
her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre
pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların
imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak.
e. Her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin,
avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatı.
f. Her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımını,
satımını, imalini, ithalat ve ihracatını yapmak.
DERİ
a. Ham, mamul veya yarı mamul deri almak, satmak, deri ithalatı ve ihracatı ile
uğraşmak.
b. Ham deriden; mamul deri, kösele, vidala, zik ve süet imal etmek, bunların ithalatı ve
ihracatını yapmak. Tabakhane tesisleri kurmak.
c. Her nevi deri, güderi ve deriden mamul giyim eşyası; kürk, mont, kaban, ceket, yelek
gibi ürünlerin imalatını yapmak ve fason olarak yaptırmak.
d. Deriden mamul sümen, koltuk, kalemlik, kitaplık gibi ürünlerin imalatı, ithalatı ve
ihracatını yapmak.
EĞİTİM HİZMETLERİ
a. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği
her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir,
işletebilir.
b. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak.
c. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik
(bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel
dershane ve kurs açıp işletmek.
d. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, santranç gibi alanlarda
eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek.
e. Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir.
f. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve
laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak.
ELEKTRİK MALZEMELERİ
a. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken,
yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme
elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini
yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir.
c. Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler,selfler, zayıf akım
transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve
ihracatını yapmak.
d. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu,
uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve
aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali,
ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende
alım ve satımını gerçekleştirmek.
e. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak,
yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.
EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ
Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,
soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik
tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa,
arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,
tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde
projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa
hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

EMLAKÇILIK

1- Şirket öncelikle yerli ve yasaların izin verdiği çerçevede yabancı gerçek ve tüzel kişilere istedikleri her türlü emlak ve taşınmazın alımı, satımı, kiraya verilmesi ve kiralanması konusunda aracılık ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

2- Kent içinde, kent dışında, belediye sınırları içerisinde veya dışında, imarlı ve imarsız her türlü arsa ve arazinin, konut ve barınma amacıyla kullanılan bağımsız mülkiyet konusu ev, yalı, konak, köşk, villa, kat mülkiyeti yasası çerçevesinde alınıp, satılabilen ve kiralanabilen apartman dairesi ve bağımsız bölümleri, eklentilerinin, şirket,otel, motel, kamping, tatil köyü, turistik restaurant,  gece klubü, lokanta, kafeterya, pastahane, diskotek ve benzeri eğlence tesisleri gibi hizmet ve turizm sektörüyle ilgili işletmelerin,  apartman biçiminde yapılmış iş merkezi, han, sanayi sitesi, fabrika, atölye, imalathane gibi işyeri ve imalathane olarak kullanılabilen ticari ve sınai binaların, devre mülk sistemi ile edinilmiş bağımsız bölümlerin, devremülk haklarının alımı, satımı, kiraya verilmesi ve kiralanması konularında danışmanlık ve aracılık hizmetlerini vermek.

3- Bu hizmeti yürütülebileceği her türlü işyeri ve şubesini açabilir, başkasının açmış olduğu bu tür işyerlerini işletmek, ortak olmak, satın almak, arsasını alarak inşa etmek, başkalarına kiralamak.

4- Şirket yukarıda sayılan aracılık ve danışmanlık hizmetleri gereği pazarlama, reklam ve tanıtım işlerini de yapar. Bu konuda açılacak özel ve resmi ihalelere girer, taahhütlerde bulunur.

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

1- Özellikle endüstri makinalarında kullanılan madeni yağların, her türlü araç ve makinalarda kullanılan yağların, imali, alımı , satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

2- Ayrıca endüstri yağlarının hammadde ve yardımcı maddelerinin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

ENERJİ
a. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının
üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,
elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere
satışını yapmak
b. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları,
motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı
santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve
dış ticaretini yapmak.
c. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre
ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.
d. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin
projelendirilmesi.
e. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin
parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.
ET MAMULLERİ
a. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi,
işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.
b. Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
c. Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt
dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve
ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.
d. Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve
perakende satışını yapmak. Her türlü kümes hayvanları; piliç, tavuk, ördek, kaz,
bıldırcın, devekuşu eti alımı, satımı, ithali, ihracı.
EV TEKSTİLİ VE MEFRUŞAT
a. Her türlü mefruşat, perdelik ve perdelik tül, güpür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı,
ithali ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve
ihracatını yapmak.
c. Bilumum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşaflar, uyku setleri, yastık ve
yastık kılıflarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
FOTOĞRAF VE SİNEMA MAKİNELERİ
a. Fotoğraf makineleri, kameraların ve her türlü fotoğraf malzemelerinin alımı satımı.
b. Her cins ve ebatta renkli ve siyah beyaz fotoğraf basım işi; her cins ve ayarda artistik,
teknik, sanayi, moda ve reklam fotoğraf ve diapozitif çekim işlerini ifa etmek; nişan,
düğün, yaş günü ve diğer toplantılarda profesyonel video, film ve fotoğraf çekimleri
yapmak.
c. Stüdyo, laboratuar açmak ve çalıştırmak. Her nevi dijital fotoğrafçılık, bilgisayarlı
fotoğraf çekimi, baskı, banyo tab işleri. Bu laboratuarlarda kullanılan film ve banyo
malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
d. Barometre, termometre, higrometre, kronometre, büyüteç, altımetre gibi aletlerin ve
yardımcı malzemelerinin alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
FUARCILIK
Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla
yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla
kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır.
Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya
verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek
verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna,
gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir.Her türlü
gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim,
parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile
ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap
etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet
konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir,
mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hiselerini ve tahvillerini ve diğer
menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir.

FİLMCİLİK  

1- Her türlü sinema, video ve televizyon, belgesel ve uzun metrajlı film yapımları, reklam filmi, ithalatı, ihracatı ve  pazarlamasını yapmak. Bunların yapılabilmesi için gerekli olan ses ve görüntü sütüdyoları kurmak, (Radyo ve Televizyon yayıncılığı hariç) işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Televizyon ve radyo yayıncılığı için gerekli  olan makine ve teçhizat ile araç ve gereçleri ithal etmek, ihraç etmek, alım ve satımı ile ticaretini yapmak.

2- Şirket  konusu ile  ilgili olarak  radyo ve  televizyon kanallarına  haber, özel haber , eğlence, dizi, yarışma, belgesel  ve toplum kurallarına uygun  her türlü  eğitici  ve öğretici  programlar yapar. 

3-  İlgili mercilerden izin almak kaydı ile ticari, eğitsel, veya turizm ve tanıtım amaçlı sinema filmi, video filmi ,video bant , her türlü televizyon programı ve bu gibi görsel eserler, müzik eserleri üretmek, yurt içi ve yurt dışı toplamak. Bu eserlerin yurt içi ve yurt dışında radyo ve televizyon istasyonlarına  yayın hakkını satmak veya kiralamak bu eserlerin ilgili  yasalar çerçevesinde açık ve kapalı  alanlarda halk gösterimi yapmak. Video bant, ses bandı, ses kasedi,  plak, compact disk ve teknolojik gelişmeler sonucu  icad olunacak  yeni araçlar şeklinde ticari amaçla toptan veya perakende çoğaltmak, dağıtmak, satmak, kiraya vermek.

4- Şirket  konusu ile  ilgili   olarak   halka ilişkiler konusunda  her türlü hizmeti verir,  eğlence ve sanat organizasyonları yapar. 


GIDA
a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler
kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden
her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin
maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile
gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını
yapmak.
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ
a. 4458 sayılı Gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar
çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil
sıfatıyla Türkiye gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip
sonuçlandırmaktır.
b. Konusu ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek.
c. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar,
kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,
ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,
sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü
gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim,
parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

 1. Her türlü gıda  maddeleri , yaş , kuru meyve  ve sebzeler, kuruyemiş, değirmenlik  ürünleri , süt, her cins peynir ve sütle, hayvani yağlar, konserve,  reçel,  salça,  turşu her türlü içecek mamülleri, hububat, naranciye, baklagiller ve bilimum  ziraat mahsülleri  her türlü hayvansal ürünler ve sair gıda maddelerini ve bunlarla ilgili ilaç, gübre, tohumlarının imalatı, ihracı, ithali, toptan dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
 • Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile diğer canlı hayvanlar, balık, istakoz, istiridye, vesair su ürünleri ile bunlara ait her türlü yemlerin ihracı,ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
 • Sanayi yolu ile dondurulmuş, kurutulmuş veya sıvı hale getirilmiş meyve ve sebzeden oluşturulmuş konserve, hazır yemek konserveleri, vakum salçaları ihraç etmek, ithal etmek ve dahili ticaretini yapmak.
 • Yurt dışından ithali mümkün bilcümle gıda maddeleri, gıda sanayi ve tarım ürünleri ve  tarım tohumlarının ithali, ihracı, dahili ticaret komisyonculuğu, mümessillik, distribitörlük hizmetlerini ifa etmek.
 • Her türlü  gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere her nevi  hayvansal ve tarımsal  ürünler ile  bunlara ait diğer sınai  ürünlerin  üretilmesi, işlenmesi ,  ambalajlanması, depolanması, nakliyesi, pazarlaması ,alımı, satımı, ithali ve ihracatını  gerçekleştirmek.
 • Her türlü gıda  maddelerinin  satışı  için restaurant, lokanta,  büfe  ve her türlü hazır yiyecek  ve gıda maddelerinin  satışının yapılabileceği işletmeler kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek.
 • Her türlü su  ve meşrubat  ürünlerinin  alım  satımı, pazarlanması, ambalajlanması,  bayilikler verilmesi ve alınması, üretim, satış ve pazarlama  tesislerinin kurulması, işletelmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatının yapılması.
 • Gıda maddeleri , galete, kraker, krikrak,  bisküvü, kek, çörek,  kurabiye,  börek, pasta, sandviç ekmekleri, ekmek çeşitleri,  un ve undan yapılmış ürünlerin, reçel, bal, lokum, helva, şeker ve her türlü  tatlılar ve gıda maddelerinin toptan ve parakende  dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak.
 • Gıda  maddelerinin işlenebilmesiiçin gerekli fabrikaları ve tesisler işletmek, kiralamak  ve kiraya vermek.


GÜVENLİK SİSTEMLERİ
a. Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek,
ithalatını ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü yangın algılama sistemleri, gaz algılama sistemleri, hırsızlık alarm sistemleri,
kapalı devre güvenlik sistemleri, yangın söndürme sistemleri ithalat, ihracatı, satışı,
montajı, bakımını yapmak.
c. Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, audiovisual, mekanik cihaz,
kameralar ve monitörler almak ve satmak.
GÜZELLİK SALONLARI VE KOZMETİK
a. Güzellik salonları açmak.
b. Her nevi saç ve suni olarak yapılmış perukların alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, bakımı,
onarımını yapmak.
c. Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin satışını yapmak.
d. Kuaförlük yapmak; cilt bakımı, saç bakımı, manikür, pedikür, ağda, solaryum, makyaj
işleri yapmak.
e. Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kolojen tedavisi, selüleit tedavisi,
botoks, mezzoterapi gibi her türlü estetik sağlık hizmetleri yapmak.
f. Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm,
şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak.
g. Bayanlara ve baylara yönelik olmak üzere jimnastik, masaj ve sauna salonları açabilir,
işletebilir.
HALI – KİLİM
a. Her türlü dokuma, kaymaz tabanlı, kaplamalı, el dokusu ve makine dokusu halı imalatı
yapmak ve yaptırmak.
b. Pamuk, yün, ipek, keten, kıl, suni ve sentetik elyaf ve bunların karışımından ve diğer
maddelerden elde edilen ip ve ipliklerden el ve makine dokuması halı, kilim ve
seccadelerin imalatı, toptan alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
c. Halı, kilim üretiminde kullanılacak her türlü makine, tezgah ve yedek aksamı alım
satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

HAVA YOLLARI

 • Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla askeri amaçlı savunma sanayine yönelik  helikopter, uçak  alımı, satımı ,imalatı  ithalat  ve ihracatını  yapmak.
 • Yetkili mercilerden  izin almak  kaydıyla askeri  amaçlı  veya özel  kurum ve kuruluşlara devlet kuruluşlarına ihtiyacı doğrultusunda Hava nakil araçları imalatını, satımı ve ticaretini  yapmak, Helikopter ve uçak  yedek parçalarının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 
 • Her türlü hava taşımacılık vasıtası satın almak, kiralamak , kiraya vermek, devretmek, ithal veya ihraç etmek, finansal  kiralamak, hava  araçlarının iniş ve kalkışı için pist düzenlemesi yapmak ve bunlara  ilişkin gerekli  malzemelerin  alımı, satımı  ithalat ve ihracatını yapmak. 


HEDİYELİK EŞYA, OYUNCAK VE BUJİTERİ
a. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve
deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı,
ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını
yapmak.
c. Her türlü oyuncaklar, alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini
yapmak.
d. Her türlü elektronik ve mekanik oyuncak imal etmek bu amaçla fabrikalar ve tesisler
kurmak.
e. Her türlü el ve makine ile yapılmış metal, ahşap, plastik, kauçuk, kıymetsiz tüm
taşlardan; kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal, kemer v.s. takıların alımını, satımını,
ithalatın, ihracatını ve üretimini yapmak.
f. Şirket tüm boncuk, süsleme, nazarlık, bujiteri ürünlerinin her türlü fason işçiliğini,
imalatını, toptan alım satımını yapmak.
g. Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımı, imalatı, ihracatı ve ithalatını
yapmak.
h. Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile
ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesi, dekorasyonu alım ve satımını yapmak.
i. Fiberglas, ahşap, cam, metal malzemeleri ve her türlü doğal taşlar, döküm malzemesi
kullanarak heykeltıraşlık işleri yapmak.
İLAÇ VE ECZA DEPOLARI
a. Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolanması,
ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak,
b. Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak.
c. Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların toptan alımı satımı pazarlaması,
dahili ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat
malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin
dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak.
İNŞAAT
a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,
kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve
araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj
işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park
ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.
c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları
tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye
çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi
taahhüt etmek.
d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,
kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu
bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör
kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik,
tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon
işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa
ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.
e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.
f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.
g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.
h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,
uygulamalarını yapmak.
i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,
halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve
elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile
peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik,
teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,
danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler
yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır),
kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su,
kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.
Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama
işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim
işlerinin yapımı.
İNŞAAT VE TAŞIT BOYALARI
a. Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik,
selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı
ve ihracatı.
b. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik,
yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali,
ithali, ihracı.
İZOLASYON VE YALITIM MALZEMELERİ
a. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe
izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.
b. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını
yapmak.
KİMYEVİ MADDE VE KİMYEVİ BOYA
a. Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların
üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti.
b. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde
kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya,
silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile
mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak,
yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve
dahili ticaretini yapmak.
c. Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal
maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar,
kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının
üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu,
dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
d. Suni gübre imali, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak.
e. Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya
ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı,
satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
f. Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını
yapmak.
g. Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde
alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
KUYUMCULUK, MÜCEVHERCİLİK VE GÜMÜŞÇÜLÜK
a. Kuyumculuk dükkanı işletmek, işlettirmek ve mağazalar zinciri oluşturmak.
b. Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer
kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük
gibi takı ve süs eşyalarının imalatını ithalat ve ihracatını yapmak.
c. Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile
haddehaneler açmak, işletmek.
d. Ayar evleri, ramat evleri, ifraz üniteleri,tamir atölyeleri kurup işletmek.
MADENCİLİK
a. Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak
çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi;
b. Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme
ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.
c. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür
ocakları işletmeciliği yapmak.
d. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları,
kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden
kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat
ve ihracatını gerçekleştirmek.
e. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar;
mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması,
işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
f. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal,
beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların
aranması, çıkartılması, işlenmesi.
g. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek.
h. Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
i. Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer
türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını.
MADENİ EŞYA
a. Her türlü madeni eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü alüminyum doğrama, alüminyum kapı pencere, panjur işlerini yapmak, alınan
işleri başka firmalara yaptırmak.
c. Her türlü metal, akrilik stand reyonları, teşhir standları, metal stand, market alışveriş
arabaları imali, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
d. Her çeşit zamak, çinko, alüminyum, baskı dökümü, ithalat ve ihracatını yapmak.
e. Şirket her türlü madeni halka, kanca, zincir, civata, vida, somun, rondela cinsinden
her türlü bağlantı elemanlarının imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Şirket yurtiçi ve yurtdışında her türlü metal ve renkli metal ile metal hammadde ve
madenlerinin işlenmesi, ithalat ve ihracatını yapmak.
g. Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit radyatör, kalorifer kazanları imalatı, ithalat ve
ihracatını yapmak.
h. Her türlü pik döküm imalatı, ihracatı ve toptan satışını yapmak.
i. Her türlü kalıp aparatı imalatı ve toptan satışını yapmak.
j. Kalıp parça imalatı ile ilgili her türlü torna tesviye işleri yapmak, yaptırmak. k. Talaşlı
imalat ve bu sanayi dalına ait her türlü hammadde, mamul madde, yarı mamul madde
ile yedek parça makine, alet ve malzemenin, her türlü
hassas ölçü alet ve cihazları, el aletleri, takım aparatları, takım tezgahları
imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. l. Her türlü sanayi tipi endüstriyel mutfak
eşyalarının imali, alımı, satımı, ithalatı
ve ihracatını yapmak.
MAKİNA VE TEÇHİZAT
a. Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve
ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini
yapmak.
b. Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici
makinelerin imalatını yapmak.
c. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri,
pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını
üretmek.
d. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını
yapmak.
e. Her türlü tekstil terbiye makinelerinin ( Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters
çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru
açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu
makinelerin elektrik,elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin
ve aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve
perakende alım satımı.

MEDİKAL CİHAZLAR

1- Her türlü tıbbi cihazlar ve malzemeler bu malzeme ve  cihazların  üretiminde  satışında  kullanılan  mamül ve yarı  mamül maddelerin imalatı ,ithalatı ve  ihracatını  gerçekleştirmek.

2-  Konusu  ile ilgili  tıbbi cihazları  ve  aletleri  ile  sarf  malzemeleri müstahzarlar  kimyevi  maddeler eczalıkta  kullanılan  cihazlar  labaratuar malzemeleri ve müstahzarlarını   satın  almak, satmak , kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devir etmek,  ithal  ve ihraç etmek.

3- Konusu ile  ilgili dahili ve beynelminel  distribütörlük mümessillik  mutemetlik işlerini  yapmak, ihalelere  katılmak, yurt içinde  ve yurt dışında  fuar, sergi, seminer ve konferanslara  katılmak, 

4- Şirket konusu ile ilgili  tıbbi alet ve cihazların  teknik personelini  yetiştirmek,teknik servisler vermek, özel eğitim kursları açmak, benzeri  emsal kuruluşlarda   burs karşılığı elaman yetiştirmek, ünitelirin uzman  ve teknik personelini  ihtisas  ve bilgilerini  geliştirmek  amacı ile  yurt dışına  göndermek  veya emsali  kuruluşlarda eğitimini  sağlamak, gerektiğinde  yurtdışından uzman eleman getirmek ve çalıştırmak  (Gerekli mercilerden  izin  almak  şartı  ile)

MEKANİK TESİSAT SİSTEMLERİ

 1. Şirket her türlü teknolojik, mekanik, elektrik, elektronik tesisat malzemelerini, pompa, hidrofor ve su basınçlandırma ekipmanları, kondenstop, vana, buhar kazanı, otomasyon ekipmanlarını, su, gaz, yağ ve hava tesisatında kullanılan boru, fittings ve vanaları endüstriyel yağlar, zincir, dişli kayış, fabrika, hırdavat malzemeleri, yapı malzemeleri, demir, tuğla, çimento, kireç, alçı, cam ve mamülleri, vitrifiye, sıhhi tesisat malzemeleri, boru, fittings gibi inşaat, elektrikli tesisat malzemeleri,, çatı kaplama malzemeleri, dış cephe kaplama malzemeleri, bina güvenlik sistemlerini alabilir, satabilir,ithalatı ve ihracatı  yapabilir.
 • Konutların sınai ve ticari kuruluşların ısıtma, havalandırma, soğutma, sıhhi, yangından koruma, sulama, arıtma tesisatlarının mühendislik, proje, fizibilite ve kontrollük çalışmalarını yapmak. Kamu ve özel kuruluşların açacağı ihalelere katılarak üstlenmek, ilgili tesisat ve ekipmanların toptan alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, yurt içinde toptan dahili ticaretini, montajını, bakımını ayrı ayrı veya komple anahtar teslimi olarak üstlenmek.
 • Kirlenmiş havagazı borularını temizlemek, rehalebilite etmek, boru hatlarını basınç düşürme, sayaç ve regülatör istasyonları, kompresör istasyonları, ısıtma-soğutma ekomizer tesislerinde kullanılan malzemelerin toptan alımı, satımı, ithalatı, ihracatı yurtiçinde toptan dahili ticaretini yapmak.
 • Katı, sıvı ve gaz yakıtlarla çalışan buhar ısı ve enerji üretim tesisleri ve ekipmalarının, enerji nakil, ölçüm, kontrol ve kayıt tesis ve cihazlarının laboratuar  ve analiz cihazlarının, alarm cihaz ve sistemlerinin ısıtma, soğutma, havalandırma ve ekonomizer cihazların, kanal, menfez ve havalandırma sistemleri, montaj aksesuarlarının, yangın ve hava damperlerinin, havalandırma kanalı imalatı için gerekli flanş profilleri, köşeleri, damper kolları, izolasyon çivileri, askı malzemeleri, yangın uyarı ve koruma malzemeleri, sprinkler kafaları ve alarm vanaları, yangın kollektör vanaları, yangın söndürme tüpleri, köpük söndürme sistemleri ve aksesuarları, boru, kanal ve askı destek elemanları, dübel, vida, çivi, cıvata, somun, kelepçe gibi montaj elemanları, vitrifiye malzemeleri, banyo armatürleri, musluklar, sıcak ve soğuk su vanaları, plastik veya metal sıhhi ve kanalizasyon tesisat malzemeleri, bakır, galvaniz ve siyah tesisat boru ve fittingleri, termostatik veya normal radyatör vanaları, radyatörler, otomatik kontrol vanaları bina otomasyon sistemleri, otomatik kontrol panoları, güç ve dağıtım panoları, aydınlatma ve her türlü elektrik armatürleri  saç, profil, çubuk veya başka formlarda sıcak veya soğuk haddelenmiş demir ve demir dışı (paslanmaz çelik, karbon çelik, alüminyum, galvenizlenmiş vb.) metallerin, pompalar ve pompalama tesislerinin, boruların, fittinglerin ve aküatörlerin, korozyon, koruma ve izolasyon cihaz ve malzemelerinin brülörler, regülatörler ve sayaçların, esanjörlerin, enjektörlerin, atmosferik ve pilot brülörlerin, ignitörlerin, termokupların, her çeşit ev tipi gaz kontrol komponetlerin, bacalı radyant merkezi, bacasız sobalar ile şofbenlerin toptan alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, yurt içinde toptan dahili ticaretini yapmak, yabancı imalatçıların mümessilliğini, toptan distribitörlüğünü yapmak.
 • Elektromekanik makineler ve sistemlerin, bilgisayar sistem donatım ve programları, yangın söndürme sistem ve ekipmanları, arıtma ve çevre koruma tesisleri, güneş enerji sistemleri ve güneş pilleri filtreleme tesisleri ve filtreler, boru ve fittinglerin, vanalar, aküatörler, kaynak elektrot tel ve makinelerin, tıbbi ve sınai röntgen, ultrasonografi cihazları ve filmlerin, korozyon koruma ve izolasyon cihaz ve malzemeleri, nevigasyon, sonar, radar cihazları ve konusu ile ilgili  her türlü gemi ve yat ekipmanı, motorlu ve motorsuz kara, hava ve deniz nakil vasıtaları, ithali, ihracı, dahili ticareti işi ile iştigal etmek.
 • Şirket konusuna giren malları başkalarına yaptırabilir, işletebilir.
 • Konusuyla ilgili mühendislik hizmetleri, plan , proje, etüd, hesap ve kontrollüklerini, teknik uygulamalarını yapabilir.
 • Hava menfez klepe (damper) ve her türlü aksesuarların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, yurtiçinde toptan dahili ticaretini yapabilir.
 • Bu tesisat sistemleri ile ilgili proje, müşavirlik, kontrollük, mühendislik, servis, bakım ve onarım hizmetleri ile bu konuyla ilgili taahhüt işlerini yapmak.
 • Her türlü endüstriyel tesisin imalat ve montaj işlerinin proje, müşavirlik ve taahhüt işlerini yapmak ve bu işlerin bir kısmını veya tamamını başka kişi ve kuruluşlara yaptırmak, gerektiği takdirde konusuyla ilgili ihalelere iştirak etmek.
 • Ticari veya sınai binaların iklimlendirme ve kontrol sistemlerinin, kazan dairelerinin, havalandırma ve soğutma santral ve ekipmanlarının bakım anlaşmalarını yapmak ve periyodik veya arıza başına bakım işlemlerini yapmak.
 • Çelik konstrüksiyon bina ve yapı elemanlarının mühendislik ve montaj işlerini yapmak.
 • Çatı ve cephe kaplama işleri ile ilgili mühendislik ve montaj hizmetlerini gerçekleştirmek.
 • Yuvarlak, kare veya oval havalandırma kanalları ve fittingleri, damperleri, susturucuları, menfezleri, difüzörleri ve bunların imalatına yönelik makine ve ekipmanları ithal etmek.
 • Konutların, sınai ve ticari kuruluşların doğalgaz kullanabilmeleri için gerekli dönüşüm işlemleri ile ilgili tesisatların, boru hatlarının, mühendislik, proje, dizayn, danışmanlık, fizibilite ve kontrollük çalışmalarını yapmak.Kamu yada özel kuruluşların doğalgaz kullanmak için açacağı dönüşüm ihalelerine katılarak üstlenmek, doğalgaz ekipmanın tesisatını, montajını, bakımını ayrı ayrı ve komple anahtar teslimi olarak üstlenmek.

MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA
a. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her
türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak
odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her
türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.
c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merdiven, ahşap merdiven korkuluğu,
ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını,
pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak.
d. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama
işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar.
e. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin
standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.
f. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını,
satımını, ithalatını, ihracatını yapmak.
NALBURİYE
a. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit,
seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri,
boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve
ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı
bayilikler kurmak.
b. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve
fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini
yapmak.
c. Her türlü nalburiye işleri yapmak.
OPTİK
a. Her türlü optik malzemeleri, gözlük çerçeveleri, gözlük camları, kontak lenslerin
alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü otomatik ve mekanik, optik cam kesme ve gözlük tamir makineleri alım
satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü gözlük ve gözlük camı
takma ve tamir işlerini yapmak.
ORMAN ÜRÜNLERİ
a. Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve
yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline
getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması.
b. Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste,
tomruk imalatı,alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve
bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı
.
c. Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her
türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak.
d. Şirket her türlü marangozluk, doğramacılık işleri için gerekli makine alet ve
ekipmanlarının alım satımını yapmak.Orman ürünlerine dayalı üretimlerini
gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler,
fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları kiralamak, kuracağı
tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri gerek yurt
içinden gerekse yurtdışından almak.
OTEL LOKANTA VE EĞLENCE YERLERİ
a. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini,
pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli
toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu
olanları devir almak.
b. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir,
kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.
c. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme
içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın
almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.
d. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya
verir ve işletmesini yapar.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
a. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet,
traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz
kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin,
yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini
yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende
ticaretini yapmak.
c. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve
ihracatını yapmak.
d. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış
lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.
e. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE AİT YEDEK PARÇA
a. Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını
yapmak.
b. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici
aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek,
ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak.
c. Her türlü oto direksiyonu imalatı, ithalatı, ihracatı ve alım satımı.
d. Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını
yapmak.
e. Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile
anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini
yapmak.
PAMUK, KETEN, KENDİR, ÇUVAL, SIZAL, ELYAF MAMÜLLERİ
a. Suni ve sentetik pamuk imali, ithali, ihracı, alım ve satımını yapmak.
b. Her türlü çuval (jüt, kanaviçe, plastik ve naylon gibi maddelerden imal) alımı, satımı,
ithalatı, ihracatı ve üretimini yapmak.
c. Her nevi çadır,branda ve tente mamulleri imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını
yapmak.
d. Polipropilen hammaddeden elyaf imal etmek, alım satımını, ithalini ve ihracını yapmak.
e. Her türlü halat ve yelken imali, imal ettirilmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını
yapmak.
f. Pamuklu, yünlü, keten, ipek, suni ve sentetik elyaftan mamul her türlü ipliklerden elde
edilmiş sanayide tarımda ve hizmet sektöründe kullanılan her çeşit üstüpünün imali,
imal ettirilmesi, ihracatı, ithalatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
PETROL – AKARYAKIT
a. Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı
gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme,
boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak.
b. Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak.
c. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak,
d. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer
asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.
e. LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan
araçların LPG’ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin
ithalatını, ihracatını yapmak.
f. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek.
PLASTİK VE KAUÇUK
a. Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı,
ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.
c. Plastik kalıpların ve makinelerin imalat ve satışını yapmak.
d. Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt
kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik
kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının imalatını, ithalatını,
ihracatını yapmak.
e. Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama
sistemleri, oluklar,dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatte
kullanılan plastik eşyaların imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.
f. İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı,
pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin
imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.
g. Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali,
satışı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
h. PVC, plastik, poliüretan, keçe ve kauçuktan mamul konveyör taşıma bandı, silindir
kaplama bantları, teflon ve polyester konveyör bantları, güç transmisyon kayışları,
plastik kayışlar, varyatör kayışları, zaman kayışları, sonsuz kayışlar V kayışları, plastik
ve çelik konveyör zincirleri ve ekipmanları, mekanik güç aktarma ve birleştirme
elemanları imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
i. Her türlü hurda plastik atıklarının toplanarak granül hale dönüştürmek.
j. Polyester depo ve küvet imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak.
k. Polyester levha imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak.
REKLAM VE ORGANİZASYON
a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal
gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak.
Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence
gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale
oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri
organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.
b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her
türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek,
çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.
c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro,
ses, dans sanatçılarının ajanslığını yapmak.
d. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek.
e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını,
ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.
f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı
ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş,
afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle
reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

REKLAMCILIK

1- Konusuyla ilgili her türlü reklam ve tanıtıcı unsurlu filmler çekmek veya başkalarına çektirmek, ışıklı ve ışıksız tabela, afiş ve ilanlar yapmak.

2- Reklam ve halkla ilişkiler ajanslığı yapmak, her türlü basın, yayın, radyo ve televizyonda hakiki ve hükmi şahısların reklam ve ilan işlerini ifa etmek.

3- Şirket her türlü reklam işleri yapar  bu  amaçla;  radyo, televizyon, video, gazete, dergi, el ilanı gibi  araç ve vasıtalardan faydalanır. Şirket her türlü  reklam  hizmetlerini  sunar.   Bilgisayar ve büro makinalanaları   ile  dizgi, baskı filimlerini hazırlar her türlü baskı tekniği ile basımını yapar. Şirket konusu ile ilgili reklam filimleri yapar. Bu flimlerin yapımında kullanılan araç, gereç ve malzemelerinin ses görüntü ve iletişim araçlarının ve aksam ve parçalarının alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını, dahili ticaretini yapar.

4- Reklam ajansları kurmak yurt içindeki ve yurt dışındaki basın yayın radyo televizyon kuruluşlarına yurt içinden ve yurt dışından reklam ve ilan almak.Konusu ile ilgili pano,afiş film ve fotoğraf çekmek ve faaliyette bulunmak,

5- Her türlü  reklam kampanyaları hazırlamak, yürütmek işletmeciliğini yapmak. Konusu ile  ilgili grafik işlemlerini   yapmak ve  yaptırmak. Her türlü  sözlü  ve  yazılı  basında  reklamla ilgili   organizasyonları  yapmak ve   katolog hazırlamak, 

6-Her türlü  reklam  ve  eşantiyon malzemelerinin alım ve satımını  yapmak, üçüncü şahıs veya  firmalara imal ettirmek,  toptan satışını ve  pazarlamasını yapmak.   

7- Konusu ile ilgili tasarım, tanıtım sesli, görüntülü yazılı, fotoğraf, grafik  basmak ve üç boyutlu reklam hizmetleri vermek , konusu ile ilgili  toplu geziler düzenlemek yine konusu ile ilgili film, video, plak, kaset ve bilimum yayınlar yapmak.


SAATÇİLİK
a. Her türlü elektronik, elektrikli ve mekanik masa duvar ve kol saatleri imali alım satımı
ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Saatçilikle ilgili malzeme ve yedek parçaların alet edevatların imali, alım, satımı ithalatı
ve ihracatını yapmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ
a. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler,
laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız
sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek.
b. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi
merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak
ve işletmek.
c. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve
organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.
d. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek,
momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve
doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi
yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin
almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.
e. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak,
işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.
f. Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek.
g. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi
merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak,
işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek.
h. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak,
işletmek,donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati
işlerini yapmak, yaptırmak.
i. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların
ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. j. Ruh bilim alanında
araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve
klinikler açmak, işletmek. k. Ruhsal sorunların
çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının
artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek.
l. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini
yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR,
sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans
hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım
malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.
m. Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri
yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını
yapmak, ithal ve ihraç etmek.
n. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer
sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde
sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir.
o. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
p. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak,
mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.
q. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları
işletmek,
r. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans,
helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar.

SAVUNMA  SANAYİ

1- Türkiye’de harp silah ve mühimmat yapan hususi sanayi müesseselerin kontrolü hakkındaki 1763 sayılı kanunun 1Şubat 1995 tarih ve 22188 sayılı resmi gazetede yayınlanan kontrole tabi silah ve mühimmat listesi, patlayıcı maddelerle ilgili 199/12028 karar sayılı  tüzük esaslarına uymak ve ilgili mercilerden izin almak kaydıyla, Savunma Sanayi ile ilgili olacak gerek proje bazında ve gerekse bir firmanın lisansı altında her türlü ana malzeme, cihaz veya parça ile yedek parçalarının, alımı, satımı, ithalat ve ihracata dayalı dış ticaret suretiyle savunma sanayine dahil bilcümle konularla iştigal, bilgisayar ve bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımları  ve bunların geliştirilmesi ile bu sistemlerin savunma sanayine uyarlanacak programlarının yapımı ve uygulaması, uygulamaları, elektronik  donanımlar ve bunların da  inşaat-tesisat-bilgisayar  ve  savunma sanayinde kullanılması bunların ithalat,  ihracat, mümessillik  ve pazarlaması işleri ile  iştigal edebilir.

2-  Şirketin amaç ve konusu  konfeksiyon ile ilgili her çeşit  iptidai, yarı mamul ve mamul malzemenin imali, bunların ticareti, her nevi  giyim eşyası, giyim eşyası yardımcı malzemesi , aksesuarları, Teknik tekstil ürünleri (Soğuk iklim kıyafetleri, NBC elbiseleri ),  iş ve açık hava kıyafetleri, nükleer, biyolojik ve kimyasal savaş araçlarına karşı kullanım için korucu giysiler, koku giderici arazi doldurma tekstil örtüleri imali, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapar.

SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK

1- Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabül görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kar/zarar tablosunu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işlerin yapmak.

2- Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

3- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme,tahlil denetim yapmak, mali tablo ve beyannameler ile ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak


SIHHİ VE ISI TESİSATI MALZEME VE CİHAZLARI
a. Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve
sınai vesair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan
brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer
konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak,
bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç. makine ve yedek parça, her türlü alet
ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, mümessillik ve komisyonculuğunu
yapmak.
b. Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı vesair yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerinde
kullanılan ısıtma soğutma ve havalandırma cihazları ile bunların yedek parçalarının
imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı ile mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak.
c. Yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel
tesisat, otomatik kontrol sistemleri soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım
işleri gibi bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima
sistemlerini planlar, projelendirir, taahhüdünde bulunur, müşavirliğini yapar ve yurtiçi
ve yurtdışı ihalelerine girer.
d. Fayans, yer karosu, lavabo, tuvalet, banyo küveti, armatür, su bataryaları gibi banyo
ve mutfak aksesuarlarının üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
e. Her türlü su arıtma, atıksu sistemleri ve su kazanlarının imalat ve montajında
kullanılan ana ve yardımcı malzeme ile konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizatın
ithalat, ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak. Hava, gaz, içme ve pis suların arıtım
projelerini yapmak, arıtma tesislerini kurmak, depolama ıslah, katı atıkların yeniden
dönüşüm işletmelerini yapmak.
f. Şirket endüstriyel tesislerde ve ısıtma sistemlerinde kullanılan her türlü bacanın ve
baca ekipmanlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, alım ve satımın yapabilir.
SİNEMA RADYO VE TELEVİZYON
a. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak.
b. Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda
yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet
vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile
yayınlanmasını sağlamak.
c. Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin teşhir,
pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz
şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek.
d. Film stüdyosu kurulması, kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi.
e. Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi,
alınması, bunlarla ilgili telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve
satılması. Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapmak.
f. Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak.
g. Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması.
h. Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi
tesisleri, stüdyolar ve laboratuarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve
stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile
her türlü ortaklık yada anlaşmalar yapmak.
i. Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri
çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve
ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar
ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak.
j. Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV
vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü
bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları, ses
kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek.
k. Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo
istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam
ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak.

SPOR MALZEMELERİ İLE ARAÇ VE GEREÇLERİ

 1. Her türlü spor malzemeleri ile spor araç ve gereçlerinin ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticareti ile pazarlamasını yapmak.


SU MAHSULLERİEVCİL HAYVANLAR
a. Her türlü deniz ve tatlı su ürünlerinin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Bu
ürünlerin üretimi için entegre tesisler kurmak.
b. Balık ağları ve iplikleri, halat, kurşun, mantar, misine olta, muşamba, branda gibi
balıkçılıkta kullanılan bilumum aksesuarların ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
c. Balık yağı ve konservelerinin üretimini, alımını, satımını yapmak.
d. Her türlü kuş üretim çiftlikleri kurmak.
e. Akvaryum ve akvaryum balıkları ,akvaryum içi donanım ve aksesuarları,kafes kuşları
ve kafesleri,kafes içi aksesuarları; akvaryum balıkları,kafes kuşları ve evcil hayvanların
gıda maddelerinin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak.
ŞEKERLİ MAMULLER, KONSERVE VE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇKİLER
a. Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını
yapmak, su bidonu, su pompası alım satımını, imalini, ithal ve ihracını yapmak. Bu
amaçlarla ilgili olarak filtrasyon laboratuar ve dolum tesisleri kurmak, işletmek,
b. Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak.
c. Konusu ile ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik
personel çalıştırmak veya kurulu olan tesislere ortak olmak, ortak almak.
d. Her türlü alkollü ve alkolsüz içecekler, gazlı gazsız meşrubatlar, meyve özleri ve
konsantre ve pupleri, doğal kaynak ve maden sularının imalatı, alım satımı,
pazarlaması ve ihracatı.
e. Her türlü şeker ve şekerli mamullerin, sakız, bisküvi ile çikolata ve çikolatalı
mamullerin, gofret çeşitlerinin imali, ithali ve ihracı.
f. Her türlü dondurma, muhallebi, sütlaç,baklava, lokum, pekmez ve reçel çeşitleri,
kestane şekeri gibi gıda maddelerinin imalatı; bunların ham ve yardımcı maddelerinin
toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
g. Şirket konuları ile ilgili konserve, ambalaj sanayi ve soğuk hava depoları kurmak,
kiralamak ve işletmek.
h. Şirket yürürlükteki mevzuat esasları dahilinde tekel bayiliği yapar. Tekel ürünlerinin
alımı, satımı, ithalat, ihracat, pazarlama, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
i. Şirket, şans ve talih oyunlarının yürürlükteki ilgili yasa dahilinde bayiliğini yapar. Bu
oyunlarla ilgili işyerleri açar işletir.
TARIM ÜRÜNLERİ
a. Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye,
nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur
üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt
dışında pazarlamak.
b. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
c. Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı,
ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.
d. Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende
satışını, ithalatını ve ihracatını yapar.
e. Her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatı
nı yapmak.
f. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin
kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
TAŞIT ARAÇLARI SERVİS VE BAKIM İSTASYONLARI
a. Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil,
kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını,
yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu işlerle ilgili her
türlü servis ağları kurmak, işletmek.
b. Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak, işletmek, kullanılacak
malzemeleri almak, satmak, imalat, ithalat, toptan ve perakende satmak.
c. Her türlü otopark hizmeti vermek.
TEKNİK VE DEKORATİF AYDINLATMA
a. Fabrika, atölye, imalathane, otel ve benzeri iş yerlerinin, konutların, yol, meydan ve
spor tesislerinin, tarihi ve turistik eserlerin ve diğer bütün yapıların, vitrinlerin
aydınlatmasında kullanılan, her nevi lambalar, avizeler, projektörler, plesiglas
armatürler, dış aydınlatmalarda kullanılan beton ve çelik borular, normal veya civa
buharlı balastlar, fluoresant ampulleri, regülatör, transisformatör, kondektör, kablolar
ve diğer bütün elektrikli malzemelerin ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
b. Her türlü yüksek,orta,zayıf gerilim ve aydınlatma tesisatlarında kullanılan mekanik
,elektromekanik ve teknik cihaz,eleman ve elektrik malzemelerinin ticaretini ve
pazarlamasını yapmak.
c. Her türlü elektrik panoları, pano mamulleri, aydınlatma armatürleri, tesisat kabloları
ve benzer malzemelerin ticaretini yapmak.
TEKSTİL, KONFEKSİYON
a. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil
ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme
ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili
ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
c. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto,
etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret
ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik,
acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak,
mağazalar açmak.
d. Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının
imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
e. Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve
benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak.
f. Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair
malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
g. Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik,
pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.
h. Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı.
i. Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.
j. Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı,baskı etiket imalatı alım satımı
k. Emniyet kemeri,paraşüt kolonu,tüfek kayışı,palaska ,bel kemerleri,çanta
kolonları,kolon kurdele,ekstrefor,şerit,sargı bezi,bel lastiği,tuhafiye lastik
çeşitleri,ayakkabı şerit ve biyeleri,erkek ve çocuk pantolon askıları ve her çeşit dar
dokuma çeşitleri imalatı ,ihracatı ve ithalatını yapmak
l. Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak.
m. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat,
yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını,
ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

TEKNOLOJİK TESİSAT MÜHENDİSLİK

 1. Gıda, içecek ve kimya sanayiine yönelik her türlü mekanik ve elektrik tesisat, tank, esanjor, filitre, dolum, şişeleme ve paketleme proseslerine ait malzeme ve ekipmanların mühendislik, montaj ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirmek, sözkonusu tesislerin bakım ve yenilenmesini yapmak.
 • Gıda, içecek ve kimya sanayiine yönelik her türlü ekipmanların ve cihazların ithalatını, ihracatını, mümessilliğini, yurt içinde toptan  dahili ticaretini yapmak, üçüncü şahıslarla bu malzeme ve ekipmanlarla ilgili bayilik anlaşmaları yapmak.
 • Yurt içi ve Yurt dışında mekanik ve elektrik montaj işleri ile ilgili işçilik hizmetleri vermek.
 • Kaynaklı imalat ve montaj işlerine yönelik ekipman ve aletleri, sarf malzemeleri, elektrod ve kaynak tellerinin ithalat ve ihracatını yapmak, imalatçılarının distribütörlüğünü yapmak.
 • Konutların, sınai ve ticari kuruluşların ısıtma, havalandırma, soğutma, sıhhi, yangından koruma, sulama ve arıtma tesisatlarının mühendislik, proje, fizibilite ve kontrollük çalışmalarını yapmak, kamu ve özel kuruluşların açacağı ihalelere katılarak üstlenmek, ilgili tesisat ve ekipmanların  montajını, bakımını, ayrı ayrı veya komple anahtar teslim olarak üstlenmek.
 • Ticari ve sınai binaların iklimlendirme ve kontrol sistemlerinin, kazan dairelerinin, havalandırma ve soğutma santral ve ekipmanlarının bakım anlaşmalarını yapmak ve periyodik veya arıza başına bakım işlemlerini yapmak
 • Çelik konstruksiyon bina ve yapı elemanlarının mühendislik ve montaj işlerini yapmak.
 • Çatı ve cephe kaplama işleri ile ilgili mühendislik ve montaj hizmetleri yapmak.
 • Yuvarlak, kare veya oval havalandırma kanalları ve fittingleri, damperleri, susturucuları, menfezleri difuzorleri, makine ve ekipmanları ithal etmek yurt içinde toptan ticaretini yapmak.
 • Konutların, sınai ve ticari kuruluşların doğalgaz kullanabilmeleri için gerekli dönüşüm işlemleri ile ilgili tesisatlarının, boru hatlarının, mühendislik, proje, dizayn, danışmanlık, fizibilite ve kontrollük çalışmalarını yapmak. Kamu yada özel kuruluşların doğalgaz kullanmak için açacağı dönüşüm ihalelerine katılarak üstlenmek, doğalgaz ekipmanın tesisatını, montajını, inşaatını, bakımını, ayrı ayrı ve komple anahtar teslimi olarak üstlenmek.
 • Belediyelerin, kamu kuruluşlarının açtığı şehir içi ve şehir dışı doğalgaz dağıtımı ihalelerine katılmak, ihaleleri üstlenmiş müteahhitlere taşeronluk hizmetleri vermek, kirlenmiş havagazı borularını temizlemek, rehalebilite etmek, boru hatlarını basınç düşürme, sayaç ve regülatör istasyonları, kompresör istasyonları, ısıtma-soğutma ekomizer tesislerinde kullanılan malzemelerin toptan alımı, satımı, ithalatı, ihracatı yurtiçinde toptan dahili ticaretini yapmak.
 • Katı, sıvı ve gaz yakıtlarla çalışan buhar ısı ve enerji üretim tesisleri ve ekipmalarının, enerji nakil, ölçüm, kontrol ve kayıt tesis ve cihazlarının laboratuar  ve analiz cihazlarının, alarm cihaz ve sistemlerinin ısıtma, soğutma, havalandırma ve ekonomizer cihazların, kanal, menfez ve havalandırma sistemleri, montaj aksesuarlarının, yangın ve hava damperlerinin, havalandırma kanalı imalatı için gerekli flanş profilleri, köşeleri, damper kolları, izolasyon çivileri, askı malzemeleri, yangın uyarı ve koruma malzemeleri, sprinkler kafaları ve alarm vanaları, yangın kollektör vanaları, yangın söndürme tüpleri, köpük söndürme sistemleri ve aksesuarları, boru, kanal ve askı destek elemanları, dübel, vida, çivi, cıvata, somun, kelepçe gibi montaj elemanları, vitrifiye malzemeleri, banyo armatürleri, musluklar, sıcak ve soğuk su vanaları, plastik veya metal sıhhi ve kanalizosyon tesisat malzemeleri, bakır, galvaniz ve siyah tesisat boru ve fittingleri, termostatik veya normal radyatör vanaları, radyatörler, otomatik kontrol vanaları, bina otomasyon sistemleri, otomatik kontrol panoları, güç ve dağıtım panoları, aydınlatma ve her türlü elektrik armatürleri, saç, profil, çubuk veya başka formlarda sıcak veya soğuk haddelenmiş demir ve demir dışı (paslanmaz çelik, karbon çelik, alüminyum, galvenizlenmiş vb.) metallerin, pompalar ve pompalama tesislerinin, boruların, fittinglerin ve aküatörlerin, korozyon, koruma ve izolasyon cihaz ve malzemelerinin brülörler, regülatörler ve sayaçların, esanjörlerin, enjektörlerin, atmosferik ve pilot brülörlerin, ignitörlerin, termokupların, her çeşit ev tipi gaz kontrol komponetlerin, bacalı radyant merkezi, bacasız sobalar ile şofbenlerin toptan alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, yurt içinde toptan dahili ticaretini yapmak, yabancı imalatçıların mümessilliğini, toptan distribitörlüğünü yapmak.
 • Isı ve güç santralleri kurmak, işletmek, yap-işlet-devret modeli ile tesis etmek, bu tesislerle ilgili ithalat, montaj hizmetleri vermek.
 • Gaz, su, elektrik şebekeleri kurmak, yap-işlet-devret modeli ile tesis etmek ve tesislerle ilgili ithalat, montaj ve işletmecilik hizmetleri vermek.
 •  Konut, ticari ve sınai tesislerin, tesisat, montaj gibi yapım işlerini üstlenmek, bu amaçla taşeronlar çalıştırmak, imalatlar yaptırmak, bitmiş bina ve tesislerin enerji yönetimi işletmeciliği ve danışmanlığı hizmetlerini vermek.
 • İnşaat, mimarlık, makine ve elektrik mühendisliği hizmetleri vermek, projelendirme, proje yönetimi ve denetimi hizmetleri vermek, bu amaçla taşeron çalıştırmak.
 • Şirket konusuna giren malları başkalarına yaptırabilir, işletebilir.

TELEKOMÜNİKASYON
a. Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı,
satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak.
b. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve
bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını,
ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve
mümessilliğini yapmak.
TEMİZLİK HİZMETLERİ
a. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut
ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış
çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp
imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak.
b. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak.
c. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her
türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak.
Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı
ve ihracatını yapmak.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 1. Her türlü  katı, sıvı, mamül  ve tozdan mamül , temizlik madde ve mamüllerin , hammadde  ve yarı mamül olarak alımı, satımı,  imali, ithalat ve ihracatını  ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
 • Her türlü  vücut, saç  ve  el  sabunu, şampuan, losyonların, parfüm ve spreylerin  mamül ve  yarı mamül olarak  alımı, satımı,  toptan ve perakende ticareti ile ithalat ve ihracatını , imali  ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
 • Her türlü kötü kokuların yok edilmesi için gerekli olan tüm maddelerin alım ve satımı ile toptan ve perakende pazarlamasını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.


TİFTİK YAPAK KEÇİ KILI PAÇAVRA
a. Her türlü erkek traş fırçaları imalatı, toptan ve perakende alım satımı ile ithalatı,
ihracatını yapmak.
b. Her türlü sentetik, nebati, hayvani kıllardan mamul yağlı boya, badana fırçası ile bu
mamullerle ilgili ham ve yardımcı malzemelerin alım satımı.
c. Tiftik yapağı alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
d. Her türlü peruk, saç, sakal ve bıyık imalatı, toptan ve perakende alım satımını yapmak.
TIBBİ ALETLER – MALZEMELER VE DİŞÇİLİK MALZEMESİ
a. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık
kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar
malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp
malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak.
b. Diş protez laboratuarı kurmak;her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya
diş, protez yapımı, tamirini yapmak.
c. Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat,
mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak.
d. Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı,
suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı,
koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı nı
yapmak.
TOPRAK ÜRÜNLERİ, ÇİMENTO
a. Taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi. Bunlarla ilgili makine ve teçhizatın
kurulması, satın alınması.
b. Hazır beton ve elemanlarının imalatı, satışı, hazır beton taşıma, kurulan hazır beton
santrallerini kiraya vermek ve kiralamak.
c. Her türlü beton boru, künk, konik, bordur taşı, baca halkası ve briket imalatı, bunların
üretiminde kullanılan yarı mamul, mamul maddelerin alım satımı, ithalatı ve ihracatı
ile pazarlamasını yapmak.
d. Her türlü taş, kum, kireç, toprak, kil, mıcır ocakları açmak, işletmek, kiralamak veya
kiraya vermek.
e. İnşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış
kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Seramik ve porselen toprağının hammaddesini üretmek için ocaklar açmak ve tesisler
kurarak bunları işletmek.
g. Seramikten mamul her türlü küvetler, hidromasajlı küvetler, banyo kabinleri, duş
kabinleri, pisuvarlar, klozetler, hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve
yapı elemanları gibi bahsi geçen mamullerin imalatında kullanılacak her türlü
hammaddenin üretimi.
TRAFİK MÜŞAVİRLERİ
Trafik müşavirliği hizmetleri yapmak; her nevi nakil vasıtalarının
alım,satım,devir,tescil,zayi,ruhsat yenileme ve çıkarılması,plaka yenileme ve çıkarılması
işlemlerini yapmak.
TUHAFİYE
a. Her türlü dantel, iplik çeşitleri, fisto, kurdele, lastik, tela, kasnak, şiş, tığ, kanaviçe,
çıtçıt, makas, perde şerit, larç çeşitleri, terzi taşı, mesura, cırt bant, sutaşı, vatka ve
kol düğmesi ve düğme çeşitleri alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü kemik, plastik ve metal fermuar ile fermuar yan malzemeleri ihracatı, ithalatı,
imalatı ve dahili ticaretini yapmak.
TURİZM VE SEYAHAT ACENTALIĞI ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI YOLCU
TAŞIMACILIĞI

a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı
turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini
yürütmek.
b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.
c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla
bilet satış yerleri açmak.
d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.
e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.
f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.
g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu
taşımacılığı yapmak.
h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.
TÜTÜN
a. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan izin almak
kaydı ile; Sigara, tütün ve sair tütün ürünlerinin üretimi, alımı, satımını yapmak.
b. Tütün hazırlama bölümleride dahil olmak üzere her türlü tütünün ve tütün
mamullerinin; sigara, sigara kağıdı, sigara tüpü üretim tesislerinin kurulması.
UNLU MAMULLER
a. Fırın işletmek. Her türlü un ile undan mamul ekmek, tost ekmeği, hamburger ekmeği,
sandöviç, pasta ve pasta çeşitleri, galete, simit, poğaça, börek, tatlı tuzlu ve tuzsuz
unlu gıda maddeleri yufka, kadayıf, makarna, peksimet, francalı yöresel ekmek
çeşitleri ve benzeri un ve unlu mamullerin üretimi, ambalajlanması, depolanması,
pazarlanması, toptan ve perakende satışı ile ithalatını ve ihracatını yapmak.
b. Un ve undan mamul gıda maddelerinin üretiminde kullanılacak her çeşit çörek otu,
maya, susam, şeker, tuz yağ, razmol, ekmek-katkı maddesi, nişasta gıda boyaları ile
bu ürünlerin toptan ve perakende alım satımını yapmak.
c. Her çeşit tahıl ürünlerinin ( Buğday, arpa, çavdar, mısır, kepek, vs.) toptan ve
perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Un fabrikaları ve değirmenler
kurmak.

ÜÇ BOYUTLU MALZEME, IŞIKLI, IŞIKSIZ

1- Her türlü sesli ve üç boyutlu malzemelerin ithalatını, ihracatını, montajını, demontajının yapılabilmesini, bunlarla ilgili servis hizmetlerinin verilmesi,

2- Elektrikli ve elektronik malzemelerin ithalatını, ihracatını, bunların yedek aksam ve parçalarının ithalatı, ihracatı, pazarlamasını yapmak.

3- Konusuyla ilgili kurgu cihazları, kamera, monitör, video, bant gösterileri, seslendirme cihazları ve bu gibi elektronik cihazların ithal, ihraç ve pazarlamasını yapmak.
4- Konusuyla ilgili teknik işlem üniteleri kurmak, buraları sözkonusu araçlarla donatmak, yerli ve yabancı tüzel ve hakiki şahısların resmi kurum ve kuruluşların kullanımı için montajını yapmak, kiraya vermek, kiralamak.

5-  Ev ve işyerlerinde kullanılan her türlü elektrikli ve elektronik aletlerin bilgisayar, yazarkasa, elektronik daktilolar, fakslar, hesap makineleri, fotokopi makineleri, cd room, dvd, kasetçalar ve bunların yedek parçalarının ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

6- Reklamcılıkta kullanılan üç boyutlu reklam panoları, sinevizyonlar ve bilgisayar destekli ışıklı ve sesli  panoların alımını, satımını, montajını ve demontajını yapmak, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.


YAĞ, PEYNİR VE YOĞURT
a. Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını,
ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak.
b. Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.
c. Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı.
YAPI DENETİM
Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen imar planına fen sanat ve sağlık
kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini
sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasaların amir
hükümlerine aynen uyar.
YAŞ MEYVE SEBZE
a. Her türlü yaş sebze ve meyve alım satımı, pazarlaması, ithalat, ihracat yapmak.
b. Bilumum yaş ve kuru sebzeler, meyveler ve narenciye ürünleri ekimi, dikimi,
yetiştirilmesi, ambalajlanmasını yapmak.
c. Her türlü yaş meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve
konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi. Her türlü yaş meyve ve sebze
komisyonculuğu yapar.
YAYINCILIK, MATBAA, KÂĞIT
a. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması,
çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri
sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır.
b. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya
yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi
çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.
c. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali,
dahili ticaretini yapmak.
d. İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını
sağlamak.
e. Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak,
matbaa kurmak ve işletmek.
f. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı yapmak.
g. Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat
makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.
h. Her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyah-beyaz
saya baskı, yekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz
negatif, slayttan direk baskı, kart yıkama, renkli duratrans saya baskı, fon perdeleri,
stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları, slayt banyosu, reprodüksiyon ve
dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek.
i. Matbaa levazımatı; matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım
satımını yapmak.
j. Konusu ile ilgili serigrafi, saya atölyeleri, matbaa laboratuarları kurmak.
k. Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı yapmak.
l. Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları,
fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel
kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları
gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını
yapmak.
m. Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj
malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
n. Şirket imal ettiği ham kağıtların imali için gerekli bilcümle tıbbi ve kimyevi maddeler
ile bilumum hammaddeleri, tabii sentetik madeni ve toz boyaların ithalatını, ihracatını,
toptan ve perakende ticaretini yapmak.
YURT İÇİ – YURT DIŞI NAKLİYAT KARGO
a. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya
taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.
b. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.
c. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız
kurye hizmetleri vermek.
d. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini
yapmak.
ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI
a. Zeytin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık ve balık yağlarının toptan ve perakende
ticaretini yapmak.
ZİRAAT MAKİNELERİ VE ALETLERİ
a. Her nevi tarım ve iş makinelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı.
b. Her nevi tarım ve iş makineleri, traktör, biçer döver ve ekipmanlarına ait mekanik,
elektronik ve elektro mekanik cinsten yedek parçaların imalatı, ithalatı, ihracatı.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ