Site Rengi

Kocdag.net

Arabanın Şirkete Kayıt İşlemleri ve Sonrası

Arabanın Şirkete Kayıt İşlemleri ve Sonrası

Aldığımız yeni araç veya ikinci el aracın giderlerini kullanabilmek için öncelikle şirkete kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Öncelikle şahıs firmasıysanız, aracı mükellefiyeti bulunmayan ve size fatura kesemeyen şahıstan satın aldıysanız yada kendinize ait aracı firmanıza kayıt yapmak isterseniz ilk yapmanız gereken işlem, vergi dairesine interaktif vergi dairesi üzerinden işlem başlat > vergi işlemleri >genel amaçlı dilekçe” bölümüne girerek ve dilekçemizi yazarak, aracın kayıt işlemlerini yapacağınızı ve aracın kullanılabilen tüm giderlerini firmanızda indirim konusu yapmaya başlayacağınızı belirten bir bildirim yapmanız gerekmektedir. Yeni satın aldıysanız noter sözleşmesi veya ruhsatınızı ekleyerek gönderim işlemini tamamlayınız. Muhasebecinize bu işlemler hakkında bilgi vererek noter satış sözleşmesini göndermeniz gerekmektedir. Bu sözleşmeye istinaden bir Gider Pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.

Araç Bildirim Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
YılKira Gideri Sınırı (TL)KDV & ÖTV Gider Yazma Sınırı (TL)Taşıt Gideri Sınırı (%)Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılacak  Tutar Sınırı (TL)- (KDV & ÖTV Hariç)Vergilerin Maliyet Bedeline Eklendiği veya Binek Otomobilin İkinci El Olarak İktisap Edildiği Hallerde Amortisman Bazı Sınırı (KDV & ÖTV Maliyet, TL)
20205.500,00140.000,0070%160.000,00300.000,00
20216.000,00150.000,0070%170.000,00320.000,00
20228.000,00200.000,0070%230.000,00430.000,00

Bu tabloda da görüldüğü gibi 7194 Sayılı Kanun ile araç giderlerine bir sınırlama getirilmiştir. Özetlemek gerekirse,

Bu tabloda da görüldüğü gibi 7194 Sayılı Kanun ile araç giderlerine bir sınırlama getirilmiştir. Özetlemek gerekirse,

 • Araç aldığınızda 2022 Yılı için 430.000,00 TL kadar olan kısım gider olarak gösterilebiliyor.
 • KDV ve ÖTV gider yazma sınırı 200.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Araç kiraladığınızda ise aylık kira bedeli en fazla 8.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Satın aldığınız araca ait taşıt gideri sınırı ise %70’dir.

Örnek:1- Koçdağ Bilişim Ltd Şti. 2022 yılı içinde kiraladığı binek otomobil için aylık KDV hariç 10.000,00 TL, kiralama bedeli ödemektedir. KDV Tutarı 1.800,00 TL’dir. Bu durumda dikkate alınacak hadler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Gider Yazılacak Tutar:8.000,00
İndirim Konusu Yapılacak KDV tutarı (8.000*0,18):1.440,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Tutarı (10.000 – 8.000):2.000,00
İndirim Konusu Yapılamayacak KDV tutarı (2.000 * 0,18):360,00
Araç kiralamalarda had ve sınır tablosu

Örnek: 2- Public Sports A.Ş vergisiz satış fiyatı 600.000,00 TL olan bir binek otomobil satın almıştır.  Söz konusu araca ait ÖTV’nin %140 ve KDV’nin %18 olduğu varsayımı ile aracın toplam tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır

Araç Bedeli:600.000,00
ÖTV(%140)840.000,00
KDV: [(600.000,00 + 820.000,00)*0,18]255.600,00
ÖTV ve KDV Toplamı:1.095.600,00
Toplam:1.695,600,00
biraz pahalı bir örnek oldu 🙂

Public Sports A.Ş’nin ÖTV ve KDV tutarlarını doğrudan gider olarak dikkate almayı tercih ederse, gider olarak kullanabileceği ÖTV ve KDV tutarı 200.000,00-TL olup;  kalan  895.600,00 TL (1.095.600,00– 200.000,00) Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak işleme alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte araç bedeli olan 600.000 TL lik kısım üzerinden Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılacak  Tutar Sınırı düşüldüğünde (230.000,00 TL) geri kalan tutar amortisman gideri olarak gösterilemeyecektir.

Resimde de görüldüğü üzere Amortisssssman aslında bir halk kahramanı 🙂

Envantere kayıtlı yada kiralama yolu ile kullanılan taşıtların giderlerinin muhasebeleştirilmesi

Binek araçlarda, gider kalemi olarak gösterebileceğimiz, benzin, tamir, sigorta, araç yıkama, park, köprü geçiş ücretleri, otopark gibi tüm masraflar indirim konusu yapılabilmektedir.

Aylık Giderlere İstinaden Örnek:

Gider TürüHarcama TutarıKDVToplam Harcama
Lastik10.000,001.800,0011.800,00
Otopark500,0090,00590,00
Otoyol geçiş600,00108708,00
Benzin10.000,001.800,0011.800,00
Tamir5.500,00990,006.490,00
Toplam26.600,004.788,0031.388,00
1 Aylık Taşıt Gideri

Tabloda belirtilen taşıt giderlerine istinaden gider olarak kullanılabilecek toplamının %70’i olan 18.620,00 TL (26.600,00*0,70) olacaktır. Kalan 7.980,00 TL Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Kdv yönünden ise; 4.788,00 TL toplam kdv’nin sadece %70’i indirim konusu yapılabilmekte olup, geri kalan kısım indirilemeyecek KDV olarak ticari kazancın tespitinde ilave kalem olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, Vergi mükellefi olamayan şahıslardan, (nihai tüketicilerden) araç aldıklarında, noter satış sözleşmesi dışında farklı bir evrak düzenlemek zorunda mıdır? Söz konusu satışta KDV yada stopaj uygulanmalı mıdır? Satın alınan aracın ödemesi banka yolu ile yapılma zorunluluğu var mıdır ?

Bahsi geçen “gider pusulası” hakkında bir görüş belirtmek gerekirse, vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın alınan taşıtlar için; 

1)   Gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.

2)  Gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

3) Düzenlenecek olan Gider Pusulası, KDV’ne tabi değildir.

4) Ödemenin banka veya finans kurumundan yapılmasına gerek yoktur

Eğer, aracınızı bir galeriden veya vergi mükellefiyeti bulunan bir firmadan satın aldıysanız, size fatura kesecektir. Muhasebecinize bu faturayı ileterek işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz.

KDV Mükellefi Olmayanlardan (Nihai tüketiciden) Alınan Binek Araçlar İçin,

 • Araç alımında, KDV bulunmamaktadır.
 • Söz konusu araçların satışı için, aracın daha önceki alış bedeli, şimdiki satış bedelinden düşülerek matrah tespit edilir. Kalan tutar (Özel Matrah) üzerinden %1 KDV ile satış faturası düzenlenir.

KDV Mükellefi Olmayanlardan (Nihai tüketiciden) Alınan Ticari Araçlar İçin,

 • Araç alımında, KDV bulunmamaktadır. Kullanılamaz.
 • Söz konusu araçlarda esaslı değişiklik yapmadan satışı için; aracın daha önceki alış bedeli, şimdiki satış bedelinden düşülerek özel matrah tespit edilir. Kalan tutar (Özel Matrah) üzerinden %18 KDV ile fatura düzenlenecektir.
 • Özel matrah hesaplanırken, aracın emsal değerinin baz alınması gerekmektedir.

KDV Mükelleflerinden Alınan Ticari Araçlar İçin,

 • Araç alımında, her halükarda %18 KDV’li olarak uygulanır.
 • 2. el ticaretine konu olarak satılmak üzere alınan Ticari aracın kdv’si indirim konusu yapılabilir.
 • Söz konusu araçların satışı için, %18 KDV ile fatura düzenlenecektir.

KDV Mükelleflerinden (Firmalardan veya galerilerden) Alınan Binek Araçlar İçin,

 • Binek Araç alınan mükellef, kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyeti” yapıyor ise KDV oranı %18 dir.
 • Ancak, bu araç, 31.12.2007 tarihi itibariyle alım yapılacak firmaların aktifinde yer alıyor ve alış tarihinden itibaren 2 yıl geçmiş ise alışta %1 KDV oranı uygulanır.
 • Ayrıca, 2.el araç ticareti yapanların, binek otomobilleri diğer KDV mükelleflerinden almaları durumunda alışta uygulanacak KDV oranı %1 dir.
 • Söz konusu uygulama ile, 22/03/2019 tarihi itibariyle, 2. el ticaretine konu olarak satılmak üzere alınan binek otomobilin KDV’si indirim konusu da yapılabilir.
 • Alım-satım amacıyla alınmış olup halen stoklarda bulunmakla birlikte, 22/03/2019 tarihinden önce alınıp KDV’si beyannamede indirim konusu yapılmadan sadece gider yazılan araçlar, satıldıkları dönemde, alışa ilişkin indirilecek KDV, gider kaydından düzeltme kaydı ile alınıp indirim konusu yapılabilir.
 • Satış durumunda ise, binek aracın alımında KDV oranı ne ise satışta da aynı KDV oranında fatura kesilmelidir. Şöyleki; %1 KDV oranı ile alınan binek araç %1 KDV ile satılır. %18 KDV oranı ile alınan binek araç, %18 KDV ile satılır.

İkinci El Araçlarda KDV Oranları Listesi

ARAÇ CİNSİALICISATICIKDV ORANI
Ticari Araç2. El Araç
Ticareti Yapanlar
KDV Mükellefi Olmayan
Ya da
Alışta KDV İstisnası Olanlar
0
Ticari Araç2. El Araç
Ticareti Yapanlar
Tüm KDV Mükellefleri%18
Ticari AraçTüm Alıcılara2. El Araç
Ticareti Yapanlar
( KDV Mükelleflerinden
Alınan Araçlar İçin)
%18
Ticari AraçTüm Alıcılara2. El Araç
Ticareti Yapanlar
(KDV Mükellefi Olmayanlardan
Ya da KDV İstisnası İle
Alınmış Araçlar İçin )
Özel Matrah
Üzerinden
%18
Binek Araç2. El Araç
Ticareti Yapanlar
KDV Mükellefi Olmayan
Ya da
Alışta KDV İstisnası Olanlar
0
Binek Araç2. El Araç
Ticareti Yapanlar
Kısmen veya Tamamen
Binek Otomobillerin Kiralanması
veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Faaliyeti Yapan Mükellefler
%18
Binek Araç2. El Araç
Ticareti Yapanlar
Kısmen veya Tamamen
Binek Otomobillerin Kiralanması
veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Faaliyeti Yapan Mükelleflerin
(Aktifinde 31.12.2007 Tarihi İtibariyle
Aktifinde yer alan
ve Alış Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçmiş
Araçlar için)
%1
Binek Araç2. El Araç
Ticareti Yapanlar
Kısmen veya Tamamen
Binek Otomobillerin Kiralanması
veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Faaliyeti Yapan Mükellefler
Haricindeki
KDV Mükellefleri
%1
Binek AraçTüm Alıcılara2. El Araç
Ticareti Yapanlar
( KDV Mükelleflerinden
Alınan Araçlar İçin )
%1 ile Alınmış İse %1
%18 ile Alınmış İse %18

Binek Araç
Tüm Alıcılara2. El Araç
Ticareti Yapanlar
(KDV Mükellefi Olmayanlardan
Ya da KDV İstisnası ile Alınmış
Araçlar İçin )
Özel Matrah
Üzerinden
%1
Binek AraçKısmen veya Tamamen
Binek Otomobillerin Kiralanması
veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Faaliyeti Yapan Mükellefler
Kısmen veya Tamamen
Binek Otomobillerin Kiralanması
veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Faaliyeti Yapan Mükellefler
%18
Binek AraçKısmen veya Tamamen
Binek Otomobillerin Kiralanması
veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Faaliyeti Yapan Mükellefler
Kısmen veya Tamamen
Binek Otomobillerin Kiralanması
veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Faaliyeti Yapan Mükellefler
(Aktifinde 31.12.2007 Tarihi İtibariyle
Aktifinde yer alan
ve Alış Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçmiş
Araçlar için)
%1
Binek AraçTüm AlıcılaraKısmen veya Tamamen
Binek Otomobillerin Kiralanması
veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Faaliyeti Yapan Mükellefler
%18
Binek AraçTüm AlıcılaraKısmen veya Tamamen
Binek Otomobillerin Kiralanması
veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Faaliyeti Yapan Mükellefler
(Aktifinde 31.12.2007 Tarihi İtibariyle
Aktifinde yer alan
ve Alış Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçmiş
Araçlar için)
%1
Ticari AraçTüm AlıcılaraKısmen veya Tamamen
Binek Otomobillerin Kiralanması
veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Faaliyeti Yapan Mükellefler
%18
İşletmede Kullanılmak
Üzere
Binek Araç
Tüm
Mükellefler
KDV Mükellefi Olmayan
Ya da
Alışta KDV İstisnası Olanlar
0
İşletmede Kullanılmak
Üzere
Binek Araç
Tüm
Mükellefler
KDV Mükellefleri%1
İşletmede Kullanılmak
Üzere
Ticari Araç
Tüm
Mükellefler
KDV Mükellefi Olmayan
Ya da
Alışta KDV İstisnası Olanlar
0
İşletmede Kullanılmak
Üzere
Ticari Araç
Tüm
Mükellefler
KDV Mükellefleri%18

Daha ayrıntılı bilgi için:

Koçdağ Muhasebe mail adaresimizden ile iletişime geçerek veya sitemiz formundan destek talep ederek bilgi alabilirsiniz. kocdagmuhasebe@gmail.com

ikinci el satışlarında kdv oranı %18e çıkartılacak.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ