Site Rengi

Kocdag.net

Bilgisayar programcılığı ve yazılım programı pazarlama faaliyetinden elde edilen kazancın ticari kazanç mı serbest meslek kazancı mı ?

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
 
 TARİH:26.08.2011
SAYI:B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.ÖZ.2011.7-267
KONU:Bilgisayar programcılığı ve yazılım programı pazarlama faaliyetinden elde edilen kazancın ticari kazanç mı serbest meslek kazancı mı olduğu Hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bilgisayar programcılığı ve yazılım programı pazarlama faaliyeti ile iştigal ettiğiniz ve yazılım programının güncellenme işleminin programı satın aldığınız firma tarafından yapıldığı belirtilerek, söz konusu faaliyet neticesinde elde edilen kazancın ticari kazanç mı yoksa serbest meslek kazancı mı olduğu, serbest meslek kazancı olması halinde gelir vergisi stopaj oranının ne olacağı ile ticari kazanç olması halinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konularında özelge talep edilmektedir.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Bilindiği üzere, 193 sayılı GVK.nun 65. maddesinde,

“Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”

hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 37. maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

Ticari faaliyet bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir.

Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu bilgisayar programcılığı ve yazılım programı pazarlama faaliyetinin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyetler neticesinde elde edilen kazancın GVK.nun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, sadece bilgisayar programcılığı faaliyeti ile iştigal edilmesi halinde, bu faaliyetin sebest meslek faaliyeti olarak değerlendirileceği ve bu faaliyet neticesinde elde edilen kazancın GVK.nun serbest meslek kazançlarına ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulacağı tabiidir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

KDVK.nun 9. maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümünde tevkifat yapmakla sorumlu tutulan kurum ve kuruluşlar sayıldıktan sonra A/5-d bölümünde, kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara ve döner sermayeli kuruluşlara ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, bilgisayar kullanabilmek için gerekli yazılımlar “işletim sistemleri” ve “uygulama programları” olmak üzere iki gruba ayrılmakta; bunlardan işletim sistemleri bilgisayar kullanımı için zorunlu bulunmaktadır.

Bu çerçevede, işletmelere ait demirbaş olan bilgisayarların işletim sistemleri, bilgisayarlardan ayrı kabul edilmediğinden, ‘işletim sistemleri”ne yönelik yapılan tadil, bakım ve onarım işleri için yapılacak ödemelere ait katma değer vergisi üzerinden tevkifat uygulanması gerekmektedir.

Bilgisayarlara ait uygulama programları ise bilgisayarlardan ayrı mütalaa edildiğinden bunlara ait tadil, bakım ve onarım işlerine ait katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ