DOSYALAR
 

Sosyal Sigortalar Kurumu

SSK Yeni
SSK Tahsisler Daire Başkanlığı
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
Sigortalı Bildirim Belgesi
İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi
Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi
Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi
Sigortalı Hesap Fişi
Sigorta Kolu Tercih Bildirimi
Yoklama Belgesi
İstek ve Tescil Belgesi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek-2)
Sigortalı Hesap Fişi (Ek-11)
SSK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Daire Başkanlığı
İş Göremezlik Devam Belgesi (Form 1)
İş Göremezlik Devam Belgesi (Form 2)
Dilekçe Örnekleri
Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait, Ek 4)
Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait, Ek 5)
Sağlık Belgesi (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait)
SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
İşyeri Bildirgesi (Ek-1)
Aylık Prim Hizmet Belgesi (Ek-3) [1]   [2]
Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait) (Ek-4)
Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait) (Ek-5)
Sağlık Belgesi (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait) (Ek-6)
Sigortalı Bildirim Belgesi (Ek-7)
Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek-8)
Serbest Muhasebecilik (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu (Ek-9)
İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel (Ek-10)
SSK Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı
3201 Sayılı Yasaya Göre Yurtdışında ikamet eden ve kurumumuzdan sözleşme hükümlerine göre kısmi aylık bağlanmasına hak kazanan / aylık almakta olanlar tarafından doldurulacaktır.
3201 Sayılı Yasaya Göre halen yurtdışında çalışan / ikamet edenler için Dilekçe ve Taahhütname
Önemli Konular
İş Kazasında Yükümlülükler
Vergi Tür Kodları 

Örnek CV'ler

Genel

Örnek Cv - 1
Örnek Cv - 2
Örnek Cv - 3
Örnek Cv - 4
Örnek Cv - 5
Örnek Cv - 6
Örnek Cv - 7
Örnek Cv - 8
Örnek Cv - 9
Örnek Cv - 10
Örnek Cv - 11
Örnek Cv - 12
Örnek Cv - 13
Örnek Cv - 14
Örnek Cv - 15
Örnek Cv - 16
Örnek Cv - 17
Örnek Cv - 18
Örnek Cv - 19
Örnek Cv - 20
Örnek Cv - 21
Örnek Cv - 22
Örnek Cv - 23
Örnek Cv - 24
Örnek Cv - 25
Örnek Cv - 26
Örnek Cv - 27
Örnek Cv - 28
Örnek Cv - 29
Örnek Cv - 30
Örnek Cv - 31
Örnek Cv - 32
Örnek Cv - 33
Örnek Cv - 34
Örnek Cv - 35
Örnek Cv - 36
Örnek Cv - 37
Örnek Cv - 38
Örnek Cv - 39
Örnek Cv - 40
Örnek Cv - 41

Vergi Dairesi

Genel

Bölge Çalışma

Genel

Ana Sözleşme Örnekleri

Genel

 

Hukuk Dava Dilekçeleri

Genel
Suç Duyurusunda Bulunma
Çek İptali Dilekçesi Örnegi
Eski Hale Getirme Dilekçesi(Hukuk)
Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi
Başvuru Tutanağı
Babalık Davası Dilekçesi
Ailenin Korunması İçin Cumhuriyet Savcılığına Şikayet
İsim Tashihi Dava Dilekçesi Örneği
Kredi Borcunun Ertelenmesine Dair dilekçe Örneği(YÖK ve YKGM)
657 Sayılı Kanuna Göre Memurluktan İstifa Dilekçesi Örneği
Arsa Payının Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi
Evlatlık ilişkisinin kaldırılması istemi dilekçesi
Eşin Tek Başına Evlat Edinmesine İlişkin Dilekçe Örneği
Bekarlık Soyadının Kullanılmasına İzin verilmesi İstemi Dilekçesi
Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması İstemi Dilekçesi
Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma İstemi dilekçesi
Davadan Feragat İstemi Dilekçesi
Derdestlik İtirazı Dilekçesi
Dolandırıcılık Suç Duyusuru Dilekçesi
Eski Hale Getirme İstemi(Ceza)
Fazla çalışma ücretinin ödenmesi istemi dilekçesi
Geçit hakkı istemi Dilekçe Örneği
Hakaret Suç duyurusu dilekçesi örneği
Gayrimenkul Satış Vaadine Dayanan Cebri Tescil Kararı Verilmesi İstemi Dilekçe Örneği
Enerji piyasası Kurulunun verdiği idari para cezasına itiraz dilekçesi Örneği
Kambiyo senetlerinde borca itiraz dilekçesi
Kira parasının ödenmemesi nedeniyle tahliye istemi dilekçesi
Konut üzerinde mülkiyet hakkı tesisi istemi dilekçesi
Küçüğün evlenmesine izin verilmesi istemi dilekçesi
Mal beyanında bulunmama şikayet dilekçesi
Mirasın reddinin iptali davası dilekçesi
Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi
Paylı Mülkiyetin sona ermesi davası dilekçesi
İsmin düzeltilmesi davası dilekçesi
Aciz Belgesi Dilekçe Örneği
Ödeme Yasağı&Çek İptali Örnek
Öğrenci Belgesi İstemi Dilekçe Örneği
Avrupa İnsan Haklarına Başvuru Dilekçesi
Adli Sicil Örneği
Şikayetten Vazgeçme Dilekçe Örneği
Takip Talebi
Sağlık Karnesini Kaybedenlerden Alınacak Dilekçe Örneği
Belediye Para Cezasının İptali Örneği
Derneğin Feshi İstemi Dilekçesi
Delil Tespiti İstemi Dilekçesi
Görevi kötüye kullanma suç duyurusu dilekçesi örneği
Taşkın inşaat nedeniyle tapu tescil davası dilekçesi
Tutuklamaya karşı itiraz dilekçesi
Tespit talebi - ziyan zarar için
Trafik kazası nedeniyle tazminat davası dilekçesi
Vekalet sözleşmesi örneği
Veleyetin geri verilmesi davası dilekçesi
Terekenin paylaşılması istemi
Haklı iki ihtara dayanılarak kiracının tahliyesi istemi dilekçe öreneği
İhtiyati haciz istemi dilekçesi örneği
İhtiyati tedbir istemi dilekçesi örneği
İnşaat tecavüzünden dolayı tazminat istemi dilekçesi örneği
İntifa Hakkının terkini istemi dilekçesi
İpoteğim terkini istemi dilekçesi
İpoteğim kaldırılması istemi dilekçesi
Bono İptali Dilekçesi Örneği
Borca Gecikmiş İtiraz Dilekçesi
Borca İtiraz Dilekçesi Örneği
Borçlunun İflasına Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi
Borçtan Kutulma Davası Dilekçesi
Boşanma Davası Dilekçesi - Hayata Kast - Pek Fena
Boşanma Davası Dilekçesi - Şuç İşleme Nedeniyle
Boşanma Davası Dilekçesi - Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması
Boşanma Davası Dilekçesi - Maddi Manevi Tazminat
Yargılamanın yenilenmesi istemi dilekçesi - ceza
Ücret alacağı davası dilekçesi - kıdem ve ihbar tazminatı
Veraset ilamının düzeltilmesi istemi dilekçesi
Yönetim planında değişiklik yapılması istemi dilekçesi
Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği
İflasta sıra cetveline itiraz dilekçesi
Boş Senet Örneği
Mazeret Dilekçesi
Temlikname
Boşanma Dilekçesi

 

Bağkur

Genel

Ticaret Odası

Genel

 

Staj Dilekçesi

Genel

 Ticaret Sicilde İstenen Evraklar

İŞLEMİN ADI İSTENİLEN EVRAKLAR
ACENTALIK FESHİ - dilekçe
- 2 adet Fesihname
- En son Ticaret Sicil Gazetesi
ACENTALIK İLANI - dilekçe
- 2 adet vekaletname
- 1 adet sözleşme
- Enson Ticaret Sicil Gazetesi
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ - dilekçe
- 2 adet Noter Tasdikli Karar
- Enson Ticaret Sicil Gazetesi
AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ - dilekçe
- Bakanlık onaylı 2 adet TADİL tasarısı
- 1 adet Noter Tasdikli Karar
- Enson Ticaret Sicil Gazetesi(A.Ş. ve Koop'lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)
BİRLEŞME DEVRALMA - dilekçe
- 2 adet Noter Tasdikli Karar
- Birleşme Bilançosu
- Birleşme Beyanı
- Birleşme Sözleşmesi
- Borç Ödeme Taahhütnamesi.(A.Ş. ve Koop'lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)
GENEL KURUL - dilekçe
- Gündem
- Hazirun
- Noter Tasdikli Toplantı Tutanağı
- Hükümet Komiseri katılım yazısı
- Genel kurul duyuru ilanı
- En son Ticaret Sicil Gazetesi
GÖREV TAKSİMİ - Dilekçe
- 2 adet Noter Tasdikli Karar
- En son Ticaret Sicil Gazetesi
HİSSE DEVRİ - Dilekçe
- 2 adet Noter Tasdikli Karar
- Hisse Devir Senedi
- Yeni Hissedarların Nüfus Cüzdan suretleri
- İkametgah Senedi
- En son Ticaret SicilGazetesi
- Devir alan ortağın pay defterine kaydının noter tasdikli sureti.
KARAR - Dilekçe
- 2 adet Noter Tasdikli Karar
- En son Ticaret Sicil Gazetesi
NEV'İ DEĞİŞİKLİĞİ - Dilekçe
- Bakanlık onaylı 2 adet Ana sözleşme
- 2 adet Noter Tasdikli Karar
- Yeni Ünvan altında İmza beyanı
- T.S.T madde 29 göre Taahhütname
SERMAYE ARTIRIMI - Dilekçe
- Bakanlık onaylı 2 adet Tadil tasarısı
- Mali Müşavir Raporu Belgesi
- Tüketici Koruma Fonu Binde iki dekontu
- 1 adet Noter Tasdikli Karar
- En son Ticaret Sicil Gazetesi(A.Ş.'lerde ayrıca GENEL KURUL kararı ve evrakları istenir.)
SÜRE UZATIMI - Dilekçe
- Bakanlık onaylı 2 adet TADİL tasarısı
- 1 adet Noter Tasdikli Karar
- En son Ticaret Sicil Gazetesi