Site Rengi

Kocdag.net

Genç girişimci desteği / Teşvikler

Genç girişimci desteği / Teşvikler

Bilindiği üzere ülkemizde bir çok konuda teşvikler uygulanmış ve uygulanmaya devam etmektedir. Bunlardan biri Genç girişimci desteği ve teşviklerdir. Genç girişimci teşviklerinden faydalanmak için gerekli koşulları sağlamanız gerekmektedir. Böylelikle iş dünyasına atacağınız ilk adımlarda dev bir yardım destek devlet tarafından karşılanacaktır.

1- İstisnadan Faydalanacaklar Ve Faydalanma Şartları:

a) 193 sayılı Gelir Vergisi kanununa göre;

  • İLK DEFA TİCARİ FAALİYET GÖSTERMESİ: Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir. Öncesinde mükellefiyet tesisi yani bir şahıs firması sahibi olan mükellefler söz konusu kanun maddesinden yararlanamazlar.
  • YAŞ SINIRI 29: Mükellefiyet tarihi ile 29 yaşını doldurmamış mükellefler ve kanun maddelerinde söylenen şartları taşımaları halinde Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20’nci maddesinden faydalanmamaları için bir sebep yoktur.
  • TAM MÜKELLEFİYET: Bu teşviklerden yararlanmak isteyenler tam mükellef sıfatına sahip olmaları gerekiyor. Dar mükellefiyete sahip olanlar bu istisnalardan faydalanamazlar.
  • 75.000 TL İSTİSNA: Tam mükellef gerçek kişiler kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde, işe başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca; faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı kadar istisnadan yararlanılabilirler.

GENÇ GİRİŞİMCi SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Ekonomik büyüme ve kalkınma hasebi ile, yenilik sağlayan genç girişimcilere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesine eklenen madde ile sigorta prim teşviki uygulaması getirilmiştir.

Fayda: 01.06.2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 5510 sayılı Kanun’un 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hâzinece karşılanacaktır.

Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları Nedir ?

Sigorta Prim Teşvikinden yararlanma şartları şunlardır;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak.
  •  Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak.
  • 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak.
  • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

Önemli not: Faaliyet adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması durumunda, ortaklar arasında sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabilecektir. Prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaktır.

Sigorta Prim Teşviki İçin Başvuru Ne zaman ve Nereye yapılacak ?

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Belgesi” ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezine yapılacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye;

292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine ulaşarak ayrıntılı ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

ayrıca güncel bilgiler için

2018/28 Sayılı SGK Genelgesi üzerinden yapılmasını tavsiye ederiz.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ